verslui.virsui

Atviri ir uždari seminarai

  • Produktyvumas. Tikslas: supažindinti su priemonėmis, padedančiomis išlaikyti darbo efektyvumą visą darbo dieną, metų eigoje.
  • Ergonomika. Tikslas: supažindinti su ergonomiškos aplinkos poreikiu ir galimybėmis sukurti ergonomišką aplinką darbo vietoje, pasiūlyti, kaip darbo vietą optimizuoti, kokias pagalbines priemones naudoti.
  • Motyvacija. Tikslas: Sustiprinti vidinę motyvaciją produktyviai veiklai, gyvenimo kokybei gerinti.
  • Kūrybiškumas. Tikslas: Padėti panaudoti kūrybinius rezervus siekiant užsibrėžtų tikslų.
  • Streso valdymas. Tikslas: Išmokyti derinti asmeninius ir darbo tikslus, planuoti laiką, išanalizuoti įtampos darbe mažinimo galimybes.
  • Skausmų ir susirgimų prevencija. Tikslas: Padėti darbdaviui išvengti darbuotojų kaitos, atsirandančios dėl sveikatos problemų.

Uždari mokymai rengiami susipažinus su įmonės poreikiais. Seminarų struktūra: 80 proc. ─ praktinės užduotys, situacijų analizė, diskusijos; 20 proc. ─ naujausios teorinės ir taikomojo pobūdžio žinios.

Įmonių darbuotojų ugdymo programa (individualios konsultacijos)

 Asmeninių ir darbo tikslų derinimas.

  • Gera savijauta, produktyvumas, galimybės ir barjerai.
  • Skausmų ir sveikatos sutrikimų prevencijos būdai, priemonės.
  • Individuali ergonomikos konsultacija.

Mokymai lietuvių, rusų, anglų kalbomis.